1. Rezerwacji można dokonać poprzez:
  • telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji;
  • wysłanie zamówienia na pobyt w formie elektronicznej (e-mail).
 2. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Pensjonat prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail  dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.
 3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Pensjonat rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 40% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
 4. Zadatek, o którym mowa, winien być wpłacony na konto Pensjonatu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej.
 5. Zadatek winien być wpłacony w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację.
 6. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.
 7. Dane dotyczące konta bankowego:
  Orlicka Skała S.C.
  Zieleniec 3a
  57-340 Duszniki Zdrój
  Konto: BZWBK o. Wrocław
  Kod SWIFT: WBKPPLPP
  Nr : 44 1090 1522 0000 0001 3173 0796
 8. Pozostała kwota płatna w Pensjonacie  przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.
 9. Niewykorzystanie któregokolwiek elementu wchodzącego w skład oferty nie wpływa na cenę.
 10. Obsługujemy karty płatnicze.
 11. Anulowanie rezerwacji:
  1. Jest bezkosztowe, jeżeli zostanie dostarczone Usługodawcy w formie pisemnej (e-mail z potwierdzeniem odbioru na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub list polecony na adres siedziby Spółki) minimum 14 dni przed realizacją zamówienia.
   W takim przypadku – Usługodawca zwróci Usługobiorcy wpłacony zadatek na to samo konto bankowe, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zadatku na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej anulacji rezerwacji z potwierdzeniem numeru konta bankowego na który dokonany ma zostać zwrot zadatku.
   W innym przypadku istnieje możliwość przepisania wartości wpłaconego zadatku na poczet nowej rezerwacji w ustalonym przez strony terminie.
  2. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym w punkcie 11.1 (powyżej) lub w przypadku nie pojawienia się Usługobiorcy w Pensjonacie Orlicka Skała w terminie rozpoczynającym pobyt– Usługodawca obciąża Usługobiorcę kosztami w wysokości wpłaconej kwoty za zarezerwowany pokój, lub pokoje.
  3. Skrócenie pobytu w Pensjonacie Orlicka Skał  jest traktowane jak rezygnacja po terminie określonym w pkt 11.2 (powyżej) i wiąże się z uregulowaniem należności za cały deklarowany czas pobytu.
 12. Do cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową ,pobieraną na rzecz Urzędu Miejskiego w Dusznikach Zdroju od osób przebywających dłużej niż jedną dobę , w wysokości 3,50 zł od osoby za dobę.
 13. Rezerwując pobyt w Orlickiej Skale akceptujecie Państwo nasze warunki rezerwacji.